skip to Main Content

Perfiles Del Vallés, S.A., en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullin a través dels formularis del lloc web: http://www.pervasa.net/, s’inclouen als fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de Perfiles Del Vallés, S.A.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i el desenvolupament de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Perfiles Del Vallés, S.A.
Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Perfiles Del Vallés, S.A. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que hi ha disposat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests, i derogant l’antiga LOPD, la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

L’usuari podrà en qualsevol moment exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts al citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el mateix usuari a través de l’email a: abachs@pervasa.net o a l’adreça: Carretera De Sabadell A Granollers (km 6,3 Pol. Ind Can Burguès), C.P. 08184 – Palau-Solità I Plegamans (Barcelona).

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són reals i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Perfiles Del Vallés, S.A.

Finalitat del tractament de les dades personals:

¿Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

A Perfiles Del Vallés, S.A., tractarem les teves dades personals obtingudes a través del lloc Web: http://www.pervasa.net/, amb les següents finalitats:

Donar serveis d’acord amb les necessitats particulars dels clients, amb l’objectiu de complir els contractes subscrits per aquesta.

Donar els serveis contractats per l’usuari.

Enviar informació promocional via electrònica.

Facilitar la informació sol·licitada per l’usuari a través del formulari de contacte.

Et  recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça anteriorment indicada.

Els camps d’aquests registres són de complementació obligatòria, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

¿Per quant de temps es conserven les dades personals recavades / obtingudes?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps que duri  la relació comercial o no sol·liciti la seva supressió i durant el termini pel qual es poguessin derivar responsabilitats legals pels serveis donats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

Els termes i condicions  de la sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de Perfiles Del Vallés, S.A., es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.

El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, que t’informem posant a la teva disposició la present política de privacitat, i un cop feta la lectura d’aquesta, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a l’efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades  no es comunicaran a cap tercer aliè a Perfiles Del Vallés, S.A., a no ser que sigui per obligació legal.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal als servidors d’allotjament compartit, Perfiles Del Vallés, S.A. no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Drets de propietat intel·lectual http://www.pervasa.net/

Perfiles Del Vallés, S.A. és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, «know how» i altres drets que guardin relació amb els continguts del lloc web http://www.pervasa.net/ i els serveis oferts al mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web http://www.pervasa.net/ sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del software

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per Perfiles Del Vallés, S.A., encara que siguin gratuïts i/o de disposició pública.

Perfiles Del Vallés, S.A. disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del software.

L’usuari no adquireix cap dret o llicencia pel servei contractat, sobre el software necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicencies necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la duració d’aquests.

Per  tota actuació que excedeixi del compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part de Perfiles Del Vallés, S.A., quedant prohibit l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Perfiles Del Vallés, S.A., assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir als servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per la seva part.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis donats per Perfiles Del Vallés, S.A. i, en particular de:

La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.

La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons Perfiles Del Vallés, S.A., resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.

Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.

La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que hi ha disposat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests.

La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per l’enviament de correu massiu no desitjat.
L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva  web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les normes que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà a Perfiles Del Vallés, S.A. per les despeses que pugui generar la imputació de Perfiles Del Vallés, S.A. a alguna causa on la responsabilitat fos de l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, inclús en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

Perfiles Del Vallés, S.A. realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, no obstant no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que aquestes dades podrien haver sigut suprimides i/o modificades durant el període de temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferits, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats a les còpies de seguretat realitzades per Perfiles Del Vallés, S.A., quan aquesta pèrdua sigui imputable l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa acord a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa al preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Perfiles Del Vallés, S.A.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. Perfiles Del Vallés, S.A. no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònic equivalent que prèviament no haguessin sigut sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d’aquestes.

En el cas d’usuaris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia, Perfiles Del Vallés, S.A. sí que està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de Perfiles Del Vallés, S.A. que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l’usuari, un cop acreditada la seva  identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.

REV: 20.3009

Back To Top